به دنبال طراحي رشته مطالعات اسلامي به زبان انگليسي و عربي براي دو مقطع سطح سه و سطح چهار حوزوي و دريافت مجوز از مديريت حوزه‌هاي علميه‌، مراحل مختلف پذيرش براي اولين دوره رشته‌ي مطالعات اسلامي به زبان انگليسي در مقطع سطح چهار در شهريور و مهرماه سال 1388 انجام شده و سرانجام با پذيرش چهارده نفر از فضلاي حوزه در آبانماه همان سال، اولين دوره رشته مطالعات اسلامي به زبان انگليسي در مقطع سطح چهار انگليسي راه‌اندازي گرديد. به دنبال آن، براي مقطع سطح سه انگليسي و سطح چهار انگليسي و عربي به طور متناوب پذيرش صورت گرفت.

موسسه بین المللی مطالعات اسلامی، در حال حاضر، رشته مطالعات اسلامی را در دو مقطع و سه عنوان دوره تحصیلی برگزار می کند:

1- سطح سـه رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی
2- سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی
3- سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان عربی

تاکنون 20 عنوان دوره تحصیلی در مؤسسه پذیرش و برگزار شده است. (از 88 تا 96)

 

برخی اهداف آموزشی مؤسسه:

  • تربیت استاد و محقق برای فعالیت در عرصه بین الملل؛
  • ارتباط و همکاری با مراکز علمی-آموزشی معتبر جهان در راستای اهداف مؤسسه؛
  • اعطا و دریافت فرصت مطالعاتی جهت اساتید و دانش پژوهان؛

 

ویژگی‌ دوره ها:

  • رويكرد آموزشي و پژوهشي (نوشتن مقاله به زبان دوره (انگلیسی یا عربی) برای دروس اصلی)؛
  • ارائه کلیه دروس به زبان دوره (انگلیسی یا عربی)؛
  • نگارش پایان نامه به زبان دوره (انگلیسی یا عربی)؛

استفاده از اساتيد متخصص در علوم اسلامي با سابقه حضور در عرصه پيام رساني علمی- ديني در حوزه بين الملل.

 

طول مدت تحصیل در مقطع سطح سه:

دوره سطح سه مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی، دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی بوده که حداقل مدت آموزش، 6 نیم سال تحصیلی و حداقل مدت پژوهش به منظور تهیۀ رساله نیز، 2 نیم سال تحصیلی می باشد. حداکثر مدت مجاز برای اتمام کل دوره 10 نیم سال می‌باشد.

 

طول مدت تحصیل در مقطع سطح چهار:

دوره سطح چهار مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی و عربی، دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی بوده که حداقل مدت آموزش، 4 نیم سال تحصیلی و حداقل مدت پژوهش به منظور تهیۀ رساله نیز 4 نیم سال تحصیلی می‌باشد. حداکثر مدت مجاز برای اتمام کل دوره 12 نیم سال می‌باشد.

 

رزومه معاون آموزش