نتایج پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبی

سطح سه رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی

سطح سه رشته مطالعات اسلامی به زبان عربی

سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی

ورودی نیمسال اول 98-97

بسمه تعالی

با لطف خداوند متعال و تحت عنایت حضرت ولی عصر(عجل ا.. تعالی فرجه الشریف) آزمون کتبی پذیرش سطح سه رشته مطالعات اسلامی به زبان عربی و انگلیسی و سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی در تاریخ 21 اردیبهشت 1397 در موسسه بین المللی مطالعات اسلامی برگزار گردید.

ذیلا کد ملی پذیرفته شدگان مرحله کتبی (جهت شرکت در اردوی پذیرشی وسف ) ذکر می گردد:

سطح سه انگلیسی:

ردیف

کدملی

1 2295487633
2 2994017849
3 5320003935
4 2121768521
5 1210079811
6 1361336757
7 0386100470
8 0370138740
9 4400072665
10 0370655109
11 5089646651
12 1293221473
13 1092361944
14 0383885930
15 2380235244

سطح سه عربی:

ردیف

کدملی

1

1639227636

2 0385953461
3 0384748996
4 0370750888
5 1289230528

6

3860351621

 

سطح چهار انگلیسی:

ردیف کدملی
1 0939796937
2 0941666336
3 2063383863
4 0453435361
5 4623653099
6 0384303986
7 0075721491
8 4132294668
9 0386464049
10 4540042998
11 0385974681
12 0075616033
13 ضیایی نیا

افرادی که شماره داوطلبی آنها در جداول فوق آمده است لازم است در اردوی پذیرشی وسف شرکت نمایند. (زمان برگزاری اردو متعاقبا اعلام می گردد.)

تمامی اطلاع رسانی ها از طریق پیامک صورت خواهد گرفت لذا خواهشمند است از تماس تلفنی خودداری فرمایید.

توجه: عدم شرکت در اردوی پذیرشی  به منزله انصراف از دوره می باشد.