سفیر جدید کشور پاکستان، آقای دکتر نور محمد جدمانی، روز جمعه همراه با هیأت همراه از مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید مدیریت محترم موسسه، آقای دکتر شمالی ضمن خوش آمدگویی انتصاب ایشان را تبریک گفتند و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند. ایشان در ادامه به ساختار آموزش حوزه و سطوح مختلف آن پرداخته و پس از آن گزارشی مختصر از فعالیتهای مؤسسه بین المللی مطالعات را ارائه نمودند. در این دیدار سفیر محترم پاکستان نیز از حضور در کشور ایران ابراز خوشنودی کردند و ضمن برشمردن سوابق کاری خویش برای آشنایی با فرهنگ و زبان ایران ابراز علاقه نمودند. مسؤلین مؤسسه نیز برای یادگیری زبان اردو ابراز علاقه کردند و توافق شد تا در صورت امکان همکاری هایی در این رابطه صورت گیرد.