در روز سه شنبه 19 فروردین 93 کارگاهی با سخنرانی اساتید جنبش فوکولر از کشور ایتالیا در مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی برگزار شد. در این کارگاه که با حضور ریاست محترم مؤسسه برگزار شد، پس از اینکه اساتید و دانش پژوهان مؤسسه خود را معرفی کردند، ابتدا دکتر روبرتو کاتالانو به ارائه سخنرانی با موضوع معرفی مسیحیت فوکولر پرداختند؛ در این سخنرانی ایشان ابتدا تاریخ مسیحیت و ارتباطات بین مسلمانان و مسیحیت را بیان کردند ونهایتا به تاریخ تولد جنبش فولکولر در کلیسای کاتولیک اشاره کردند.
سپس دانش پژوهان مؤسسه سؤالاتی را درباره آنچه توسط استاد کاتالانو بیان شد پرسیدند که ایشان به آنها پاسخ دادند.
سپس استاد پاول لامری به ارائه سخنرانی با موضوع «آموزه های مسیحیت کاتولیک درمورد گفتگوی ادیان» پرداختند.
ایشان موضوع محبت را به عنوان درونمایه اصلی دین مسیحیت معرفی کرده و آن را از دیدگاه مسیحیت تشریح کردند و پس از آن به توضیح کارکردهای مختلف مسیحیت و سؤالاتی که این دین به آنها پاسخ می دهد پرداختند.
سپس دانش پژوهان مؤسسه نیز نظرات خود درباره مطالب بیان شده توسط این استاد مطرح کردند.
در نهایت خانم سون یانگ لی به بیان تعریف، نحوه پیدایش و اعتقادات خاص این جنبش پرداختند.