گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه از جمهوری چک روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 24 و 25 بهمن ماه 1397 مهمان مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی بوده و در نشستی علمی شرکت کردند.

در این نشست، علاوه بر معرفی مؤسسه و تبیین فعالیت های آموزشی، پژوهشی و بین المللی آن، دو موضوع «سبک زندگی اسلامی» و «مهدویت» بحث و بررسی شد که مورد استقبال فراوان مهمانان قرار گرفت.

این سومین سال متوالی است که با پیگیری و هماهنگی موسسه الحکمة، هیئتی آکادمیک از جمهوری چک از مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی دیدار می کنند.