به دنبال طراحی رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی و عربی برای دو مقطع سطح سه و سطح چهار حوزوی و دریافت مجوز از مدیریت حوزه‌های علمیه‌، مراحل مختلف پذیرش برای اولین دوره رشته‌ی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی در مقطع سطح چهار در شهریور و مهرماه سال 1388 انجام شده و سرانجام با پذیرش چهارده نفر از فضلای حوزه در آبانماه همان سال، اولین دوره رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی در مقطع سطح چهار انگلیسی راه‌اندازی گردید. به دنبال آن، برای مقطع سطح سه انگلیسی و سطح چهار انگلیسی و عربی به طور متناوب پذیرش صورت گرفت.

در حال حاضر 20 دوره آموزشی در مؤسسه در حال اجرا مي‌باشد. هم اكنون دانش پژوهان نخستين دوره‌هاي مؤسسه در حال تدوين پايان نامه به زبان انگليسي يا عربي مي‌باشند.

موسسه بین المللی مطالعات اسلامی، در حال حاضر، رشته مطالعات اسلامی را در دو مقطع و سه عنوان دوره تحصیلی برگزار می کند:

1- سطح سـه رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی
2- سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی
3- سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان عربی

 

برخی اهداف آموزشی مؤسسه:

  • تربیت استاد و محقق برای فعالیت در عرصه بین الملل؛
  • ارتباط و همکاری با مراکز علمی-آموزشی معتبر جهان در راستای اهداف مؤسسه؛
  • اعطا و دریافت فرصت مطالعاتی جهت اساتید و دانش پژوهان؛

 

ویژگی‌ دوره ها:

  • رويكرد آموزشي و پژوهشي (نوشتن مقاله به زبان دوره (انگلیسی یا عربی) برای دروس اصلی)؛
  • ارائه کلیه دروس به زبان دوره (انگلیسی یا عربی)؛
  • نگارش پایان نامه به زبان دوره (انگلیسی یا عربی)؛
  • استفاده از اساتيد متخصص در علوم اسلامي با سابقه حضور در عرصه پيام رساني علمی- ديني در حوزه بين الملل.

طول مدت تحصیل در مقطع سطح سه:
دوره سطح سه مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی، دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی بوده که حداقل مدت آموزش، 6 نیم سال تحصیلی و حداقل مدت پژوهش به منظور تهیۀ رساله نیز، 2 نیم سال تحصیلی می باشد. حداکثر مدت مجاز برای اتمام کل دوره 10 نیم سال می‌باشد.

طول مدت تحصیل در مقطع سطح چهار:
دوره سطح چهار مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی و عربی، دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی بوده که حداقل مدت آموزش، 4 نیم سال تحصیلی و حداقل مدت پژوهش به منظور تهیۀ رساله نیز 4 نیم سال تحصیلی می‌باشد. حداکثر مدت مجاز برای اتمام کل دوره 12 نیم سال می‌باشد.