لیست پایان نامه های دفاع شده رشته مطالعات اسلامی

موسسه بین المللی مطالعات اسلامی

در ذیل ليستي از پايان‌نامه‌هايي که تا آذر 1396 دفاعيه آنها انجام شده، نمايش داده شده است.

جهت مشاهده جزئیات بیشتر در مورد هر پایان نامه بر روی عنوان آن کلیک نمایید.


رجنامنام خانوادگی مقطعزبانعنوان پایان نامهاستاد راهنمااستاد مشاوراستاد داور اولاستاد داور دومتاریخ جلسه دفاع
1محسنمدنی نژادسطح چهار (دکتری)عربیمنهجیة التعامل مع غیر الشیعة من أتباع المذاهب الاسلامیة لدی الصادقین(علیهما السلام)حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدنذیر الحسینیجناب آقای دکتر علی الشیخحجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمیآیت الله محمدهادی یوسفی غروی92/09/02
2مجیدخاموشیسطح چهار (دکتری)عربیدور الرحلات الحدیثیه فی التعامل بین مدارس الحدیث بین القرن الرابع و الخامسحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا جباریحجت الاسلام و المسلمین دکتر اسعدیحجت الاسلام و المسلمین دکتر اکبر ترابی شهرضاییجناب آقای دکتر شیخ حسینی93/05/17
3محمدمفتاحسطح سه (ارشد)انگلیسیذبیحه اهل کتابحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاریحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین زمانیحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی----------93/07/15
4محمدمنیبسطح سه (ارشد)انگلیسیمغفرت الهی در قرآن و عهدینحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی انصاری پوردکتر شیخ حسینی----------93/10/10
5سید اسماعیلغضنفریسطح سه (ارشد)انگلیسیپاسخ های اسلام به چالشهای ازداوج در جوامع مدرن حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازیحجت الاسلام و المسلمین دکتر براتعلی براتیحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیداحمد رهنمایی----------93/10/23
6جواداسماعیلیسطح سه (ارشد)انگلیسیرابطه عقل و ایمان از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و ژیلسون جناب آقای دکتر یوسف دانشورحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازیحجت الاسلام و المسلمین دکتر طاهری خرم آبادی----------94/01/29
7مرتضیمداحیسطح چهار (دکتری)انگلیسیجهانی شدن از منظر فقه شیعه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاریحجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا شاکرینحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی انصاری پور94/03/24
8علیالماسیسطح چهار (دکتری)انگلیسیارزیابی نظریه های تمایز محور، درباره رابطه علم و دین با تاکید بر آموزه های اسلامیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاریحجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی جناب آقای دکتر یوسف دانشورحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازی94/07/13
9جمال الدینسلیمانی کیاسریسطح چهار (دکتری)عربیالإسلام و الحداثةحجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن غرویانحجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد سعدیحجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناهحجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی94/08/21
10بهروزفروتنسطح سه (ارشد)انگلیسیبررسی تطبیقی ترجمه های انگلیسی قرآن کریم قرائی و پیکتال ازحیث انتقال معارف دینیحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود نمازیجناب آقای دکتر محمدرضا فخر روحانی----------94/08/28
11هادیولی پورسطح سه (ارشد)انگلیسیبررسی مدخل های شیعه و اثناعشری و امامت در دائرة المعارف اسلام چاپ لیدنحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود تقی زاده داوریحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی انصاری پورحجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد بهشتی مهر----------94/10/10
12محمدصادقامین دینسطح سه (ارشد)انگلیسیخداشناسی در مزامیر و صحیفه سجادیه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی شمالیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی انصاری پورحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیداکبر حسینی قلعه بهمن----------94/11/27
13مرتضیآقا محمدیسطح چهار (دکتری)انگلیسیمبانی شبیه سازی از دیدگاه فقه و اخلاق شیعهحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاریحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازیحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیداحمد رهنماییجناب آقای دکتر محسن جوادی95/02/06
14سیدحامدعلیزاده موسویسطح سه (ارشد)انگلیسیتعامل با غیر مسلمانان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاریحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمهدی علیزاده موسویحجت الاسلام و المسلمین دکتر طاهری خرم آبادی----------95/02/25
15قاسممحمدیسطح سه (ارشد)انگلیسیمفهوم دعا و انواع آن در قرآن کریم و عهدین حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی شمالیحجت الاسلام و المسلمین حامد فیاضیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی انصاری پور----------95/02/28
16محسنمهریزیسطح سه (ارشد)انگلیسیرابطه عرفان و شریعت بر اساس منابع شیعی آیت الله احمد عابدیحجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج سکالشفرحجت الاسلام و المسلمین دکتر یحیی کبیر----------95/06/27
17مقداددرگاهیسطح چهار (دکتری)عربیحکم بیع او اهداء اعضاء المحکومین بالاعدام بعد الاعدامآیت الله محمدهادی یوسفی غرویحجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی درگاهیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاری95/07/10
18عليشاكريسطح سه (ارشد)انگلیسیشمول و گستره ی موضوعی و محتوایی ادعیه در مقایسه بین صحیفه سجادیه و زبور داود (ع)حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازیجناب آقای دکتر محمدرضا فخر روحانیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی انصاری پور----------95/08/23
19محمدسلطانیهسطح چهار (دکتری)عربیعالمیة الثقافه الاسلامیه: المفاهیم ، الاستراتیجیه و الالیات حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی جناب آقای دکتر علی الشیخحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاریحجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی95/12/07
20عبدالرحمنموحدی فرسطح سه (ارشد)انگلیسیبررسی آراء خاورشناسان در مورد مسأله جانشینی پیامبر (ص)حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازیحجت الاسلام و المسلمین حامد فیاضیحجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد بهشتی مهر----------95/12/23
21یحییجهانگیریسطح چهار (دکتری)انگلیسیجایگاه مصلحت در فقه شیعهحجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظیحجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاریحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیداحمد رهنماییحجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا حجازی96/02/28