این کارگاه در تاریخ بیستم فروردین ماه 92 در محل کنفرانس «مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی» برگزار شد. ابتدا یک ویدئو درباره تاریخچه «جنبش فوکولار» به نمایش گذاشته شد و سپس خانم «سون یانگ لی» به بیان تاریخچه گفتگوی جنبش فوکولار با دین بودا و پس از آن آقای «پاول لامری» به بیان سابقه گفتگوی جنبش فوکولار با دین اسلام پرداختند. سپس آقای «روبرتو کاتالانو» درباره سابقه گفتگوی جنبش فوکولار با دین هندو توضیحاتی ارائه دادند. پس از آن خانم تانسینی درباره شهر لوپیانو و ساکنان آن و مرکز گفتگوی ادیان فوکولارهای لوپیانو توضیحاتی دادند و نهایتا دکتر شمالی به جمع بندی مطالب بیان شده پرداختند و از جنبش فوکولار به عنوان جنبشی نام بردند که توانسته به صورت سازمان یافته ای معنویت را ترویج نماید.