در تاریخ سه شنبه 19 فروردین 1393، موسسه بین المللی مطالعات اسلامی کارگاهی را با حضور شخصیت های مهم جریان فوکولار ایتالیا، با موضوع کلیسا و و گفت و گوی بین مذاهب، برگزار نمود. این کارگاه به مدت چهار ساعت و در دو جلسه، با حضور مدیر موسسه، برگزار شد.

ابتدا دکتر ربرتو کاتالانو در مورد مسیحیان فوکولار صحبت نمود. وی به تاریخ مسیحیت و رابطه مسیحیان با مسلمانان اشاره کرد و به تشکیل جریان فوکولار رسید. سپس پروفوسور پاول لامری به بحث در موضوع آموزه های گفت و گوی بین مذاهبِ کلیسای کاتولیکی پرداخت. او بر مساله محبت و همدلی تاکید نمود و بیان داشت که این دو اساس دین مسیحیت هستند و زوایای مختلف آن را از نگاه مسیحیان وارسی نمود. وی به نقش های مختلف مسیحیت اشاره کرد و به بررسی سوالاتی که مسیحیت می تواند به آن پاسخ دهد اشاره نمود.

پس از جلسه پرسش و پاسخ و گفت و گو، خانم سون یانگ لی به بیان مفهوم، روند توسعه و اعتقادات جریان فوکولار پرداخت.