در تاریخ سه شنبه 27 آبان 1393، موسسه بین المللی مطالعات اسلامی میزبان گروهی از دانشجویان هلندی که قصد آشنایی با موسسه و اسلام را داشتند بود.

پس از معرفی موسسه، حجت الاسلام محدّث در مورد آن چه که وی سه اصل اساسی اسلام خواندند صحبت نمودند. وی به تفکر، بدین معنا که نباید بین ایمان و تفکر تناقضی وجود داشته باشد، جامعیت آموزه های اسلامی و این که همه زوایای زندگی را شامل می شود، و رویکرد اخلاقی و معنوی مکتب شیعه که مسلمانان آن را با عنوان عرفان می شناسند، اما غربی ها به اشتباه آن را صوفی گری می دانند اشاره نمودند.

میهمانان از زندگی طلبگی پرسیدند. در پاسخ زندگی یک طلبه عادی برای آنها شرح شد و مسیر رسیدن به جایگاه علمی نیز توضیح داده شد. میزبانان ابراز داشتند که مسیر رسیدن به کارشناسی در اسلام حدود بیست سال طول می کشد که طی این مدت انواع موضوعات، مانند ادبیات عرب، منطق، اقتصاد، اصول فقه و غیره بحث می شوند.

حجت الاسلام محدّث در مورد چگونگی طلبه شدن خودشان صحبت فرمودند و در ادامه از اهمیت گفت و گوی بین ادیان، مانند تاثیر آن در بهبود اعتقادات اخلاقی و دینی، بحث نمودند.

میهمانان در مورد تجربشان از محجب بودن صحبت کردند، و سپس بحث طولانی در مورد توبه، و اهمیت حفظ شان خود حتی در هنگام توبه، صورت گرفت.