در این بخش انتشارات موسسه بین المللی مطالعات اسلامی که با همکاری دیگر موسسات، مانند مرکز اسلامی لندن، به چاپ رسیده اند معرفی می گردد. همچنین ژورنال Spiritual Quest که طیف وسیعی از معنویات و اخلاق اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد معرفی شده است.