انجمن های علمی

به منظور افزایش فعالیت های علمی تخصصی دانش پژوهان، انجمن های علمی در بهمن ماه 1390 توسط شورای معاونین تصویب و تشکیل شد.

در حال حاضر، پروژه های علمی مختلفی در این انجمن ها در حال انجام است. اعضای هر انجمن از دانش پژوهان یا فارغ التحصیلان سطح سه و چهار تشکیل شده است. فعالیت در این انجمن ها باعث هموار شدن راه برای تمرکز دانش پژوهان بر زمینه مورد علاقه خود، با همکاری سایرین می شود. بر اساس این مصوبه، هر انجمن باید پروژه های خود را ابتدا به اطلاع شورای معاونین برساند، و پس از تصویب، با حمایت موسسه، می تواند اقدام به اجرای آن نماید. با توجه به اهمیت کارِ گروهی در پژوهش، موسسه تاکید زیادی بر انجمن های علمی و حمایت اقتصادی و یاری آنها دارد. در هر انجمن، هر دانش پژوهی فرصتی می یابد تا علایق شخصی و توانایی های خود را کشف کند.

با مشارکت در انجمن های موضوع محور، دانش پژوهان می توانند به افزایش دانش خود در آن زمینه بپردازند. در حال حاضر چهار انجمن علمی در موسسه وجود دارد:

گفتگوی اسلام و مسیحیت

حقوق بشر

فلسفه دین

کلام

اخلاق

هر انجمن با برنامه ریزی جلسات، برنامه های زبانی و طرح های تحقیقاتی، میزان پیشرفت و عزم خود را نشان می دهد.