بسمه تعالی
با لطف خداوند متعال و عنایت امام هشتم (علیه السلام) سفر معنوی مشهد مقدس از تاریخ 1396/11/17 لغایت 1396/11/20 با حضور جمعی از دانش پژوهان فارغ التحصیل و دانش آموختگان سابق مؤسسه برگزار گردید.

در این سفر جلسات مشورتی و کاری متعددی پیش بینی شده بود که فرصتی برای بهره مندی از حضور مجدد مرتبطین و فارغ التحصیلان موسسه و استفاده از نظرات و تجربیات ایشان ایجاد شد.

همچنین با توجه به حضور مدیر محترم و مسئولین موسسه در این جلسات پیرامون مسائل جاری و آتی موسسه گفتگوهای مفیدی صورت گرفت.

موسسه در نظر دارد تا با برنامه ریزی های مشابه کماکان از ظرفیت و تجربه های دانش آموختگان سابق استفاده نموده و همچنین گزارشات لازم درباره برنامه های جاری را به دوستان اطلاع رسانی نماید.