امروزه حقوق بشر به سان یک قاعده جهانی مورد توجه قرار گرفته و نهادهای مردمی و دولتی در تلاشند تا مراتب بالاتری از اجرای تعهدات حقوق بشری را احراز کنند.

یکی از مسایل مهمی که اتفاقا خود اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بدان بی تفاوت نبوده، توجه به اقتضائات و ضرورت های فرهنگی کشورهای عضو و پذیرنده است. در این میان ایجاد سازواری بین قوانین و مقررات حقوق بشری با فرهنگ ها و به ویژه باورهای دینی از مهم ترین رسالت های فعالین عرصه های حقوق بشری است.

انجمن حقوق بشر که یکی از انجمن های علمی- تخصصی موسسه بین المللی مطالعات اسلامی است و اعضای آن عموما از دانش آموختگان سطوح عالی و فعالین عرصه بین الملل هستند، می کوشد تا با کاوش توام در مبانی و مصوبات بین المللی حقوق بشری از سویی و بررسی عالمانه محتواها و متون دینی از سوی دیگر، پاسخ هایی واقع گرایانه، عملی و مقبول به پرسش های مطرح در این حوزه بیابد.

این انجمن در ژون 2013 تاسیس شد.

اعضا:
محمدرضا برته
حسن دعاگو
سید محمدرضا هاشمی
قاسم محمدی
مهدی راستی فر
میرزمان شفیعی نژاد
هادی ولی پور