رئیس حوزه علمیه قم، حجت الاسلام فرخ فال، در تاریخ 10 آذر 1392 در موسسه حضور یافتند. در این جلسه که با حضور دانش پژوهان موسسه برگزار شد، گزارشی از فعالیت های فرهنگی موسسه بین المللی مطالعات اسلامی و هم چنین برخی از مشکلات حضور دانش پژوهان در خارج از مرزها، خدمت ریاست محترم حوزه ارائه گردید.

در ادامه حجت الاسلام فرخ فال با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار فعالیت های آکادمیک در عرصه بین الملل حمایت خود را از این گونه فعالیت ها، به ویژه موسسه مطالعات اسلامی، اعلام کردند.

در پایان حجت الاسلام شمالی، ریاست موسسه مطالعات اسلامی، در تکمیل گزارشات دانش پژوهان، ابراز امیدواری کردند تا با حمایت و کمک ریاست حوزه علمیه، مشکلات پیش روی موسسه در گسترش فعالیت های این مرکز در آینده ای نزدیک، حل شود.